đổi xe mới

  • Hà Nội hỗ trợ từ 2-4 triệu đồng cho người dân đổi xe mới trong tháng 9 đến tháng 12 năm 2020

    Người dân Hà Nội muốn được hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe mới phải đáp ứng ít nhất 2 điều kiện: “Chiếc xe của mình đăng ký trước năm 2002 và không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải”...Người dân Hà Nội muốn được hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy xe mới phải đáp ứng ít nhất 2 điều kiện: “Chiếc xe của mình đăng ký trước năm 2002 và không đạt yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải”...

TIN TỨC NỔI BẬT

TIN XE HOT

Return Top